Praktykowanie radości

Praktykowanie radości

Praktykowanie radości „Praktykowanie radości to praktykowanie wystarczalności. Wystarczalność nie jest czymś zawieszonym między nadmiarem i ubóstwem. Nie jest też miarą tego, czego mamy za mało lub za dużo. Wystarczalność nie jest ilością. Jest ona...