Tworzenie więzi

Tworzenie więzi

Tworzenie więzi Jesteśmy zaprogramowani do tworzenia więzi  Dzięki pandemii każdy z nas mógł doświadczyć tego ostatnio na własnej skórze. Ta wewnętrzna, paląca potrzeba bycia z drugim człowiekiem i żywego z nim spotkania stała się tak namacalna, jak nigdy wcześniej....